Порядок утворення добровольчих формувань територіальних громад

1. Збори ініціативної групи жителів територіальної громади:

· Проводяться у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади + 5 учасників.

2. Протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади:

· Добровільна форма;

· Повинен містити визначену Положенням інформацію про збори ініціативної групи;

· Три примірника (1 примірник зберігають члени ініціативної групи; 2 примірники передаються до ОМС, на території юрисдикції якого функціонуватиме добровольче формування, для погодження кандидата на посаду командира добровольчого формування; 1 примірник у подальшому разом з рішенням відповідного ОМС про погодження кандидата на посаду командира добровольчого формування надсилається командирові відповідної військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил).

3. Спеціальна перевірка кандидата на посаду командира добровольчого формування:

· Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил готує та надсилає необхідні документи для проходження спеціальної перевірки кандидата на посаду командира добровольчого формування у СБУ і Національній поліції в порядку, визначеному законодавством;

· Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил призначає командира добровольчого формування за погодженням з Командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил.

4. Вимоги до члена добровольчого формування:

· громадянин України;

· вік: від 18 років;

· проживає на території громади, де діє добровольче формування;

· пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку);

· уклав контракт добровольця територіальної оборони;

· не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

· особа не може бути членом добровольчого формування у період проходження військової служби або служби у військовому резерві Збройних Сил чи інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах.

5. Зарахування до членства у добровольчому формуванні:

· Особа, яка виявила бажання стати членом, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування;

· Командир добровольчого формування ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні протягом семи робочих днів або надає особі обґрунтовану відмову в зарахуванні до членства;

· Укладення контракта добровольця територіальної оборони між командиром добровольчого формування та особою, яка подала заяву щодо членства в добровольчому формуванні (строком на 3 роки у 4 примірниках);

· Якщо громадянин України не проходив військової служби у Збройних Силах, служби в інших військових формуваннях чи служби в правоохоронних органах, то до зараховуються до членства в добровольчому формуванні він повинен скласти присягу добровольця територіальної оборони.

6. Видача посвідчень:

· Керівник району територіальної оборони на підставі отриманої від керівника штабу району територіальної оборони заяви про видачу посвідчень добровольцям територіальної оборони та доданих до неї примірників укладених контрактів добровольців територіальної оборони протягом 30 діб організовує опрацювання та видачу посвідчень.

Необхідні документи:

· протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади;

· заява щодо членства в добровольчому формуванні;

· рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні;

· заява про видачу посвідчень добровольцям територіальної оборони;

· контракт добровольця територіальної оборони.

Scroll to Top
Scroll to Top