Працівник в територіальній обороні: кадрове оформлення, оплата праці

Працівник може поповнити ряди добровольчих формувань територіальних громад на підставі контракту добровольця територіальної оборони (далі – ТРО).  Це передбачено п. 16 Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 р. № 1449  (далі – Положення № 1449).  Форму контракту та посвідчення добровольця територіальної оборони затверджено наказом Міноборони України від 07.03.2022 р. № 84. Контракт добровольця є строковим та укладається між командиром добровольчого формування на рівні територіальної громади та працівником. Працівника – контрактника ТРО увільняють від роботи відповідним наказом.

На які гарантії може розраховувати працівник з ТРО

Стаття 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) встановлює, що місце роботи та середній заробіток зберігається за працівниками, призваними на:

  • строкову військову службу;
  • військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
  • або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

А в ч. 1 ст. 119 КЗпП сказано, що на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Як бачимо, прямо КзПП не передбачає нарахування та виплату працівнику середнього заробітку за час несення служби в ТРО. Щоправда, в ст. 24 Закону України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 р. № 1702-IX (далі – Закон № 1702) зазначено: на членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань ТРО поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону № 1702 ТРО складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових. Зокрема, військова складова ТРО включає органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України, інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони, які залучають до виконання завдань територіальної оборони. До цієї складової залучаються працівники, які уклали контракти про проходження військової служби, які призвані як резервісти або під час мобілізації.

Військово-цивільна складова ТРО включає штаби зон (районів) ТРО та добровольчі формування територіальних громад, які залучають до територіальної оборони.

Цивільна складова ТРО включає державні органи, органи місцевого самоврядування, які залучають до ТРО.

З огляду на вищезазначене найближче до військовослужбовців – працівники, які долучилися до військової складової ТРО. І на них має розповсюджуватися норми ст. 119 КЗпП: щодо  зберігання місця роботи, посади та середнього заробітку.  Втім, Держпраці  України наголошує, що за працівниками, які уклали контракт добровольця ТРО, зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Підставою є підписаний контракт. Себто Держпраці не виокремлює конкретно когось із працівників, які  долучились  до національного спротиву.

Працівник – доброволець ТРО вважається таким, що виконує державні та/або громадські обов’язки. Так, Мінекономіки роз’яснює,  що добровільну участь у ТРО слід розглядати як виконання державних або громадських обов’язків. А  відповідно до ч. 1 ст. 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Завважте, що підприємство може виплачувати працівнику – контрактнику ТРО заробітну плату в повному розмірі.

Нюанси оформлення кадрових документів, якщо  працівник у ТРО

На працівника, який надав відповідні документи складають наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження служби з дати початку служби зі збереженням місця роботи, посади і середньої зарплати або заробітної плати в розмірі тарифної ставки (окладу) згідно штатного розкладу.

      Відсутність такого працівника в табелі обліку використання робочого часу позначають буквеним кодом «ІН» або цифровим 22 (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством).

     Якщо працівник не надав документи, його відсутність табелюють буквеним кодом «НЗ» або цифровим 28 (неявки з нез’ясованих причин). Коли працівник надасть відповідні документи, потрібно скоригувати відомості в табелі обліку використання робочого часу. А саме,  позначити відсутність працівника буквеним кодом «ІН» або цифровим 22 (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством).

 

Scroll to Top
Scroll to Top